Насильство в сім'ї включає загрозу або напад у будь-якій формі – словесній, фізичній, емоційній, сексуальній, а також активна або пасивна зневага, яке має місце в діях однієї або декількох осіб проти одного з членів сім'ї, незалежно від того, чи перебувають вони в шлюбі, пов'язані родинними відносинами, чи живуть вони разом чи нарізно, або розведені. Сучасні міжнародні дослідження показують, що насильство в сім'ї є глобальною проблемою. Воно торкається людей будь-якого віку і національності, зустрічається на всіх соціально-економічних рівнях, в сім'ях як віруючих, так і невіруючих. Встановлено, що цей вид насильства однаково поширений в містах, приміських районах і сільській місцевості.

Насильство в сім'ї проявляється в різних формах. Це може бути фізичне насильство одного з подружжя по відношенню до іншого. Мають місце емоційні образи у формі словесних погроз, вираження люті і гніву, придушення особистості, а також непомірні вимоги, які неможливо виконати. Насильство може носити характер фізичного примусу в рамках подружніх сексуальних відносин або загрози вчинення насильства шляхом залякування на словах або на ділі. Насильство включає також кровозмішення, погане поводження або невиконання обов'язків щодо неповнолітніх дітей з боку батьків або опікунів, що призводять до тілесних ушкоджень або іншого збитку. Насильство по відношенню до літніх людей може проявлятися у фізичному, психологічному, сексуальному або словесному зловживанні, а також в різного роду зловживаннях або нехтуваннях обов'язками в матеріальній і медичній сфері.

Біблія ясно свідчить про те, що справжнього християнина відрізняють його взаємини з побратимами в Церкві і всередині сім'ї. Істинний дух Христовий проявляється в любові, підтримці і зміцнення інших, а не в прагненні образити або принизити оточуючих. Для християнина абсолютно неприйнятний деспотичний контроль або ж зловживання владою або авторитетом.

Учні Христа, демонструючи на ділі свою любов до Нього, повинні проявляти повагу і турботу про благополуччя інших людей, не робити відмінності між статями і визнавати право кожної людини на шанобливе і гідне ставлення. Невміння будувати свої взаємини на цих принципах веде в результаті до насильства над особистістю і приниженню її гідності, що зневажає права людини, створеної та викупленої Богом.

Апостол Павло розглядав Церкву як “дім віри” – як єдину велику родину, де створюються умови для прийняття, розуміння і розради всіх її членів, і особливо страждають і потребують підтримки і допомоги. Святе Письмо представляє Церкву як сім'ю, в якій особисте та духовне зростання відбувається в міру того, як атмосфера зради, неприйняття і печалі поступається місцем почуттям прощення, довіри і згуртованості. У Біблії також говориться про особисту відповідальність християнина за збереження храму свого тіла від осквернення, бо в ньому перебуває Бог.

На жаль, насильство зустрічається у багатьох християнських родинах. І на це не можна закривати очі. Насильство вкрай негативно відбивається на всіх, хто до нього причетний, і часто надовго спотворює сприйняття Бога, власної особистості та інших людей.

Ми виходимо з уявлення, що Церква зобов'язана:

1.      Дбати про сім'ї, в яких має місце насильство, і в такий спосіб відповідати на їхні потреби:

а.      Вислуховувати і підтримувати тих, хто страждає від жорстокого поводження, виявляючи до них любов і стверджуючи в них почуття власної гідності;

б.      Підкреслювати несправедливість насильства і виступати на захист його жертв як в середовищі віруючих, так і в суспільстві;

в.      Оточувати турботою і підтримкою сім'ї, в яких мають місце насильство і жорстоке поводження, прагнучи забезпечити такі можливості, щоб як жертви насильства, так і особи, винні в насильстві, могли отримувати необхідні професійні консультації з боку фахівців, що працюють в Церкві або поза нею;

г.       Заохочувати підготовку і визначення на роботу дипломованих фахівців-членів Церкви, що надають професійні послуги як одновірцям, так і місцевому населенню;

д.      Здійснювати служіння примирення в тих випадках, коли каяття осіб, винних у насильстві, уможливлює перспективу вибачення і відновлення  відносин. Каяття завжди передбачає повне усвідомлення провини за скоєні вчинки, готовність будь-яким можливим способом відшкодувати завдані збитки, а також зміну поведінки, яка виключає можливість насильства;

е.      Роз'яснювати на основі Євангелія характер взаємин між чоловіком і дружиною, дітьми і батьками, між іншими членами сім'ї, а також ставити перед окремими людьми і цілими сім'ями завдання досягнення Божого ідеалу в їх спільному житті;

ж.     Захищати від гонінь всередині сім'ї та Церкви, як жертв, так і винуватців насильства, при цьому рішуче покладаючи на останніх повну відповідальність за вчинені ними дії.

2.      Сприяти зміцненню сімейних відносин шляхом:

а.      Просвітницької діяльності з питань сімейного життя, орієнтованого на милосердя та включає біблійні уявлення про взаємність, рівність і повагу як невід'ємних складових християнських взаємин;

б.      Більш повного врахування чинників, які можуть сприяти прояву насильства в сім'ї;

в.      Розробки способів профілактики жорстокого поводження та насильства, а також можливих рецидивів цих явищ, які часто спостерігаються в сім'ях і серед представників різних поколінь;

г.       Виправлення укорінених релігійних уявлень і культурних звичаїв, які можуть використовуватися для виправдання або приховування випадків насильства в сім'ях. Наприклад, хоча Бог наставляє батьків картати своїх дітей заради їх виправлення, це зовсім не дає права застосовувати жорстокі і каральні дисциплінарні заходи.

д.      Брати на себе моральну відповідальність бути пильним і чуйно реагувати на випадки прояву насильства в сім'ях віруючих, заявляючи про повне неприйняття такої поведінки яке суперечить християнським нормам, якими керується Церква. Будь-які сигнали або повідомлення про випадки насильства підлягають серйозному розгляду без применшення. Байдужість і нечуйність членів Церкви в даному питанні породжують потурання, увічнення та подальше поширення насильства в сім'ях.

е.      Прагнучи бути дітьми світла, ми повинні розсіяти пітьму, що приховує випадки прояву насильства в сім'ях наших віруючих. Ми зобов'язані виявляти взаємну турботу, навіть коли легше залишатися осторонь.

Матеріал підготував В’ячеслав Корчук,

доктор практичної теології,

ректор Українського адвентистського теологічного інституту

Цей документ був прийнятий на засіданні Адміністративного комітету Генеральної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня 27 серпня 1996  року і направлений для розгляду на річній нараді Виконавчого комітету Генеральної Конференції у м Сан-Хосе (Коста-Ріка) 1 – 10 жовтня 1996 р.: esd.adventist.org

Дана позиція Церкви християн Адвентистів сьомого дня відповідає принципам, вираженим в наступних текстах Святого Письма: Вих. 20:12; Матвія 7:12; 20: 25-28; Марка 9: 33-45; Івана 13:34; Римл. 12: 10, 13; 1 Кор. 6:19; Гал. 3:28; Ефес. 5:2, 3, 21-27; 6:1-4; Колос. 3:12-14; 1 Сол. 5:11 ; 1 Тим. 5:5-8.